Hệ trung cấp sư phạm mầm non Nam Định

Hệ trung cấp Sư phạm mầm non nam định nằm trong trường CĐ Sư phạm Nam Định. Năm 1994 trường Cán bộ quản lý giáo dục Hà Nam sát nhập vào trường CĐ Sư phạm Nam Định – năm 1997 tỉnh Hà Nam được tách ra, trường đổi tên là Cao đẳng Sư phạm Nam Định.

Trung cấp sư phạm mầm non nam định

Hệ Trung cấp Sư phạm mầm non nam định nằm trong Cao đẳng Sư phạm Nam Định, là đơn vị sự nghiệp đào tạo, nằm trong hệ thống giáo dục đại học, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Có mục đích đào tạo sinh viên trở thành giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ của trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non, có lòng yêu nghề, gắn bó với sự nghiệp giáo dục – đào tạo, có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ năng giáo dục, giảng dạy tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, có hiểu biết cần thiết về văn thể mỹ, có năng lực tiếp cận với kiến thức và phương pháp giảng dạy tiên tiến, đáp ứng được yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định còn nhằm mục đích xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hoá, khoa học của địa phương. Tiến tới nâng cấp, xây dựng trở thành trường Đại học. Năm nay nhà trường tuyển sinh hệ trung cấp sư phạm mầm non như sau:

  1. Ngành đào tạo:

    – Trung cấp Mầm non
    – Trung cấp Tiểu học

  2. Đối tượng Tuyển sinh:

    Trung cấp mầm non Cao đẳng Sư phạm Nam Định 2016

Khối M thi các môn: Văn, Toán, Đọc diễn cảm – Kể chuyện – Hát (hệ số 2).

Vùng tuyển sinh
– Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Nam Định .
– Các ngành ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.
Phương thức tuyển sinh: trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia đối với hệ Cao đẳng Chính quy, Hệ trung cấp xét tuyển học bạ những thí sinh có hộ khẩu tại Nam Định

Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ cho các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non có trình độ cao đẳng sư phạm trở xuống, trên địa bàn tỉnh Nam Định và ở ngoài tỉnh, khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép.
Liên kết với các trường đại học, cao đẳng khác mở các lớp đào tạo giáo viên có trình độ đại học sư phạm và các lớp đào tạo giáo viên có trình độ cao đẳng sư phạm thuộc các ngành mà nhà trường chưa có khả năng và điều kiện đào tạo.
Đào tạo một số loại nhân viên nghiệp vụ trong các trường trung học cơ sở, tiểu học mầm non như nhân viên thiết bị, thí nghiệm, thư viện…
Đào tạo một số ngành ngoài sư phạm như tin học, ngoại ngữ và các ngành khác khi địa phương có nhu cầu và được cấp có thẩm quyền cho phép.Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ trường cao đẳng về quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường, tổ chức các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, tài chính, quan hệ quốc tế, tổ chức và nhân sự

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 – Trường Chinh – Tp Nam Định

Tel 03503 648351

http://cdspnd.edu.vn/

 

 

Từ khóa: , , , , , , , , ,