Tiêu chí chuẩn xếp hạng hiệu trưởng trường mầm non ổn hay chưa ổn 

Mới đây Bộ Giáo dục và đào tạo đã đưa ra 19 tiêu chí xếp hạng chuẩn hiệu trưởng của trường mầm non. Đã có nhiều ý kiến trái chiều từ người trong ngành, người ngoài ngành  và các chuyên gia sư phạm mầm non về vấn đề này.

Trung cấp mầm non

Nên để phụ huynh đánh giá thay vì giáo viên mầm non

Đa phần ý kiến cho rằng để đánh giá đúng năng lực của hiệu trưởng trường mầm non phải để phụ huynh đánh giá chứ không phải là các giáo viên mầm non. “Muốn biết hiệu trưởng có làm tốt hay không phải hỏi các vị phụ huynh thì mới có câu trả lời chính xác, và phải hỏi đa số phụ huynh chứ không phải đại diện ban phụ huynh”.

Một vị đại diện ban phụ huynh lại cho rằng: “ Tôi hoàn toàn đồng tình với quy định đánh giá hiệu trưởng để nâng cao chất lượng học tập trong môi trường sư phạm mầm non. Tuy nhiên công tác đánh giá phải có sự giám sát và minh bạch. Điều chúng tôi quan tâm là cách thức thực hiện đánh giá của bộ

Hiệu trưởng trường mầm non H.A khi đã bày tỏ ý kiến của mình: “Trong công tác quản lý người hiệu trưởng đa việc ,bộ đưa ra ra để xét người hiệu trưởng ,tôi thấy qua 30 năm công tác chưa ai đem người HT để khen nếu qua 30 năm không ai phàn nàn về phẩm chất đạo đức,công việc đang quản .

Trường giáo viên đạt giỏi thay đổi hàng năm ,giáo viên không giỏi ,hiệu trưởng các trường cơ sở vật chất không đạt ,con người không đạt ,Hiệu trưởng là người gánh mọi trách nhiệm lên mình .Nếu đánh giá một người HT cần có sự hổ trợ về cơ sở vật chất,hổ trợ về giáo viên đạt chuẩn…nói chung lính đánh trận trên mặt trận giáo dục phải giỏi….Hiệu trưởng là có quá trình phấn đấu mới được đề bạt làm công tác quản lý ,nếu cơ sở vật chất không bằng ai,giao viên không đạt hiệu trưởng có tài củng không thay để làm hết việc của một giáo viên.Tôi muốn nói điều nầy để quý vị lảnh đạo thông cảm cho những người làm công tác quản lý.Năm học 2009-2010 đã cắt lao động tiên tiến các hiệu trưởng có trường đạt loại khá.Nhìn tổng thể không phải các hiệu trưởng nầy bỏ công việc nhưng sức người có hạn.Cơ sở vật chất các trường không được xây dựng ,giáo viên không có điều kiện sử dụng công nghệ thông tin như các trường đạt chuẩn quốc gia , tỉ lệ giáo viên tốt nghiệp từ trung cấp mầm non trở lên chưa đạt 100% như vậy sự đánh giá có làm cho người lảnh công tác quản lý đi vào lối không thoát và ngày càng buồn hơn không ?Mong rằng các cấp lảnh đạo nên đầu tư cơ sở hạ tầng như nhau để sự phát triển không chệch nhau thì sự đánh giá dần đi đến công bằng hơn”.

Qua một số ý kiến trái chiều thể thấy rằng quy định này chưa hẳn phù hợp với toàn bộ các trường mầm non trên cả nước mà nên có chế tài hợp lý và điều khoản thi hành ở từng khu vực linh hoạt để phù hợp với bộ máy giáo dục mầm non

Cụ thể nội dung 19 tiêu chí đánh giá hiệu trưởng trường mầm non

19 tiêu chí bao gồm: Phẩm chất chính trị; đạo đức nghề nghiệp; lối sống, tác phong; giao tiếp và ứng xử; học tập, bồi dưỡng; trình độ chuyên môn; nghiệp vụ sư phạm mầm non; khả năng tổ chức triển khai chương trình giáo dục mầm non; hiểu biết nghiệp vụ quản lý; xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường; quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; quản lý trẻ em của nhà trường; quản lý hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ; quản lý tài chính, tài sản nhà trường; quản lý hành chính và hệ thống thông tin; tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục mầm non; thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường; tổ chức phối hợp với gia đình trẻ và phối hợp giữa nhà trường và địa phương.

Tổng điểm tối đa của 19 tiêu chí là 190 điểm. Loại xuất sắc được quy định với tổng số điểm từ 171 đến 190 và các tiêu chí phải đạt từ 8 điểm trở lên; loại khá, tổng số điểm từ 133 trở lên và các tiêu chí phải đạt từ 6 điểm trở lên; loại trung bình, tổng số điểm từ 95 trở lên, các tiêu chí của tiêu chuẩn 1 và 3 phải đạt từ 5 điểm trở lên, không có tiêu chí 0 điểm. Chưa đạt chuẩn – loại kém khi tổng số điểm dưới 95 hoặc thuộc một trong hai trường hợp: Có tiêu chí 0 điểm; có tiêu chí trong các tiêu chuẩn 1và 3 dưới 5 điểm.

Đánh giá, xếp loại hiệu trưởng được thực hiện hằng năm vào cuối năm học. Đối với hiệu trưởng trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, ngoài việc đánh giá, xếp loại hiệu trưởng theo chuẩn còn phải thực hiện đánh giá, xếp loại theo các quy định hiện hành.

Từ khóa: , , , ,