Giáo viên mầm non chưa thực sự được quan tâm tối đa

Chế độ giáo viên mầm non sẽ như thế nào?

Giáo viên mầm non là người thầy chuyên lái con đò qua những khúc sông, vượt qua khó khăn các thầy cô vẫn mệt mài đèn sách bám trường, lớp để ươm mầm những mầm non tương lai cho đất nước. Nhưng không ít giáo viên đã từng phải bỏ nghề vì chế độ đãi ngộ với bậc mầm non ngày nay còn có nhiều hạn chế.

Chế độ đãi ngộ giáo viên mầm non

Đãi ngộ ở bậc dạy mầm non

Ắt hẳn mỗi chúng ta khi làm việc tại các doanh nghiệp hay môi trường công chức viên chức thì đều muốn phấn đấu tích lũy kinh nghiệm, nhưng ở bậc mầm non hay tiểu học thì vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. Nhiều người cho rằng không chỉ riêng cứ vùng cao mới có nhiều chính sách đãi ngộ ở bậc giáo dục cho lên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non. Thông tư liên tịch có hiệu lực từ ngày 1-11-2015, là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ viên chức là giáo viên trong các trường mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (gọi chung là trường mầm non).

Quy định phân hạng mục giáo viên

Các quy định về chức danh và mã số ngạch viên chức, quy định về danh mục ngạch viên chức, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo đối với giáo viên mầm non trước đây được bãi bỏ thay vào đó là chức danh nghề nghiệp bao gồm: Giáo viên mầm non hạng II- Mã số: V.07.02.04; Giáo viên mầm non hạng III- Mã số: V.07.02.05; Giáo viên mầm non hạng IV-Mã số: V.07.02.06.

Đối với mỗi chức danh nghề nghiệp có các tiêu chuẩn về nhiệm vụ, trình độ đào tạo, bồi dưỡng, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng. Giáo viên mầm non hạng II có các tiêu chuẩn phải đạt cao nhất.

Căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức và theo quy định về các tiêu chuẩn quy định về phân hạng chức danh nghề nghiệp để bổ nhiệm chức danh giáo viên mầm non.

Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non là viên chức đã được bổ nhiệm vào các ngạch giáo viên mầm non theo quy định. Cụ thể: Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II đối với viên chức hiện đang giữ ngạch giáo viên mầm non cao cấp. Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III đối với viên chức hiện đang giữ ngạch giáo viên mầm non chính; Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV đối với viên chức hiện đang giữ ngạch giáo viên mầm non.

Các chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên mầm non được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước như sau: Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98); Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89); Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06).

Thông tư liên tịch này là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ viên chức là giáo viên trong các trường mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Các trường mầm non ngoài công lập có thể vận dụng quy định tại Thông tư liên tịch này để tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ giáo viên mầm non tại cơ sở.

 

 

Từ khóa: , , , ,