Từ khóa: dia diem dao tao trung cap mam non

Hệ trung cấp mầm non Thanh Hóa

Hệ trung cấp mầm non Thanh Hóa

Hệ trung cấp mầm non Thanh Hóa tiền thân là trường trung học sư phạm mầm non Thanh Hóa. Năm 1993 sát nhập trường Trung học Sư phạm Mầm non