Từ khóa: cao dang nghe co lien thong len dai hoc duoc khong

Liên thông đại học trái ngành

Liên thông đại học trái ngành

Tại Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội, sinh viên sẽ luôn được dạy “Hãy suy nghĩ không cũ về những vấn đề không mới” và phải ý thức rằng “Muốn thành