Tuyển sinh liên thông học viện tài chính

Liên thông học viện tài chính năm 2016 – Cấp bằng ĐH chính quy

Học viện Tài chính (Viết tắt là AOF tiếng anh: Academy of Finance) chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trực thuộc Bộ Tài chính. Học viện tài chính là một trong những trường đại học công lập hàng đầu tại Việt Nam trong khối ngành kinh tế. Học viện tài chính đào tạo chủ yếu các chuyên ngành Tài chính và Kế toán. Ngoài đào tạo hệ đại học chính quy nhà trường cũng tổ chức các kỳ thi liên thông lên đại học hệ chính quy nhằm giúp học sinh tốt nghiệp hệ cao đẳng có thể học tiếp liên thông học viện tài chính để lấy bằng cử nhân hệ chính quy phục vụ cho nhu cầu nâng lương, nâng bậc trong các doanh nghiệp nhà nước.

Căn cứ vào quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ.

Căn cứ vào thông tư 08/TT-BGDĐT vào ngày 21 tháng 04 năm 2015 về việc bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng lên đại học ban hành theo thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Căn cứ vào  thông báo số 173/TB-BGDĐT ngày 01 tháng 04 năm 2015 của Bộ GDĐT về chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng, đại học của Học viện Tài chính.

Liên thông học viện tài chính năm 2016

Liên thông học viện tài chính năm 2016

Trường Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh hệ Liên thông lên Đại học năm 2016 như sau

1. Đối tượng tuyển sinh liên thông học viện tài chính năm 2016.

– Sinh viên đã tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy đúng chuyên ngành dự thi.

2. Ngành tuyển sinh liên thông đại học năm 2016.

– Kế toán

– Tài chính – Ngân hàng

3. Môn thi tuyển liên thông 2016.

– Toán (THPT)

– Môn chuyên ngành và cơ sở ngành

3. Thời gian phát hành bán và nhận hồ sơ liên thông năm 2016.

– Từ tháng 09 năm 2016: tất cả các ngày trong tuần từ 07h30 – 5h30

4. Thời gian ôn tập liên thông năm 2016.

– Thời gian ôn: dự kiến 15/09/2016

5. Thời gian thi tuyển liên thông học viện tài chính 2016

– Ngày 12-13/11/2016

6. Hồ sơ dự thi liên thông học viện tài chính

– 1 bộ hồ sơ của nhà trường, khai đầy đủ thông tin và xin dấu xác nhận của địa phương hoặc doanh nghiệp

– Bằng và bảng điểm hệ cao đẳng photo công chứng

– Giấy khai sinh bản sao

– 4 ảnh 3×4 ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh

 

Từ khóa: , , , , , , , ,