Lịch học các lớp vb2 sư phạm mầm non, tiểu học ngày 03,04/12/2016

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÁC LỚP VB2 SƯ PHẠM MẦM NON, TIỂU HỌC
(Ngày 03,04/12/2016)
I. LỚP SƯ PHẠM MẦM NON
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K5CTC1 Phát bằng Tốt nghiệp Tại CS1
Phát bằng Tốt nghiệp Tại CS1
2 K5CTC2 Ôn thi TN
Ôn thi TN
3 K6CTC1 3/12/2016 P505B1 Cô Huyền Văn học và PP cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học
4/12/2016 P505B1 Cô Quỳnh Giáo dục học
II. LỚP SƯ PHẠM TIỂU HỌC
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K34CTC1 Phát bằng Tốt nghiệp Tại CS1
Phát bằng Tốt nghiệp Tại CS1
2 K34CTC2 Phát bằng Tốt nghiệp Tại CS1
Phát bằng Tốt nghiệp Tại CS1
3 K34CTC3
4 K35CTC1 3/12/2016 P503B1 Cô Mai PPDH tự nhiên xã hội
4/12/2016 P503B1 Cô Thuỷ PPDH tiếng việt 1
III. KHAI GIẢNG LỚP MỚI
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K6CTC2 K35CTC2 3/12/2016 P504B1 Cô Phượng Vệ sinh dinh dưỡng đang nhập học
4/12/2016 P504B1 Cô Phượng Vệ sinh dinh dưỡng đang nhập học
2 3/12/2016 P504B1 Cô Phương Thủ công đang nhập học
4/12/2016 P504B1 Cô Phương Thủ công đang nhập học
Hà Nội, ngày  01 tháng 12 năm 2016
CHỦ NHIỆM LỚP
Nguyễn Quỳnh Nga
(0984.366.015)