Liên thông học viện tài chính

Học viện tài chính thành lập vào ngày 31 tháng 07 năm 1963 với tên gọi ban đầu là trường cán bộ tài chính kế toán trung ương (thuộc bộ tài chính). Trường được đặt tại Xã Cổ Nhuế huyện Từ Tiêm Hà Nội, đến năm 1964 Trường được đổi tên thành trường Cán bộ Tài chính Kế toán Ngân hàng Trung ương, Vào ngày 27 tháng 10 năm 1976 trường được đổi tên thành Đại học Tài chính Kế toán trực thuộc Bộ Tài chính. Để thực hiện chiến lược phát triển Giáo dục 2001 – 2010 đề ra, sau khi kết thúc năm học 2000 – 2002, vào ngày 17 tháng 08 năm 2001, Thủ tướng ra quyết định số 120/2001/QĐ – TT về việc thành lập Học viện tài chính. Hiện tại học viện có hơn 720 cán bộ, nhân viên chức trong đó có 390 giảng viên và 54 nghiên cứu viên, 23 giáo sư phó giáo sư, tiến sỹ hơn 80, thạc sỹ 191 và 21 nhà giáo ưu tú, đào tạo ra hơn 20.000 sinh viên học viện chất lượng cao. Năm nay 2016 nhà trường tiếp tục tổ chức những kỳ thi liên thông đại học nhằm đáp ứng nhu cầu cũng như tạo điều kiện nâng cao cho những sinh viên đã tốt nghiệp hệ trung cấp và hệ cao đẳng chính quy.