Liên thông đại học giao thông vận tải

Trường ĐH giao thông vận tải được thành lập vào ngày 02/09/1945 với tên gọi là trường cao đẳng công chính. Ngày 13/04/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định số 50 đổi tên thành trường Đại học Công Chính. Đến tháng 11 năm 1985 Trường chính thức đổi tên thành trường Đại học Giao thông Vận tải.

Trường Đại học Giao thông Vận tải là trường công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, đào tạo chuyên về lĩnh vực kỹ thuật giao thông vận tải, kinh tế… Năm 2016 nhà trường tổ chức tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học, liên thông Cao đẳng lên Đại học như sau: