Thông báo lịch học các lớp vb2 sư phạm mầm non – tiểu học ngày 29/30/10/2016

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÁC LỚP VB2 SƯ PHẠM MẦM NON, TIỂU HỌC
(Ngày 29,30/10/2016)
I. LỚP SƯ PHẠM MẦM NON
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K5CTC1 Đã thi tốt nghiệp
Đã thi tốt nghiệp
2 K5CTC2 Nghỉ ôn thi HK3
Nghỉ ôn thi HK3
II. LỚP SƯ PHẠM TIỂU HỌC
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K34CTC1 Đã Thi tốt nghiệp
Đã Thi tốt nghiệp
2 K34CTC2 Đã Thi tốt nghiệp
Đã Thi tốt nghiệp
3 K34CTC3
30/10/2016 P505B1 Pháp luật Thi
III. KHAI GIẢNG LỚP MỚI
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K6CTC1 29/10/2016 Nghỉ Sự phát triển thể chất lứa tuổi trẻ em MN
30/10/2016 P506 B1 Thầy Trinh Sự học và sự phát triển tâm lý trẻ em
2  K35CTC1 Nghỉ ôn thi HK1
Nghỉ ôn thi HK1
Hà Nội, ngày  20 tháng 10 năm 2016
CHỦ NHIỆM LỚP
Nguyễn Quỳnh Nga
(0984.366.015)