Thông báo lịch học các lớp vb2 sư phạm mầm non, tiểu học (Ngày 16,17/07/2016)

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÁC LỚP VB2 SƯ PHẠM MẦM NON, TIỂU HỌC
(Ngày 16,17/07/2016)
I. LỚP SƯ PHẠM MẦM NON
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K4CTC3 Phát bằng tốt nghiệp 16/6/2016
Phát bằng tốt nghiệp 16/6/2016
2 K5CTC1 Nghỉ hè
Nghỉ hè
K5CTC2 Nghỉ hè
Nghỉ hè
II. LỚP SƯ PHẠM TIỂU HỌC
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K34CTC1 Nghỉ hè
Nghỉ hè
2 K34CTC2 Nghỉ hè
Nghỉ hè
3 K34CTC3 Nghỉ hè
Nghỉ hè
III. KHAI GIẢNG LỚP MỚI
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K6CTC1 16/7/2016 P201 B1 Thầy Đức Mỹ Thuật Đang nhập học
17/7/2016 P201 B2 Thầy Đức Mỹ Thuật Đang nhập học
2  K35CTC1 Nghỉ hè Đang nhập học
Nghỉ hè Đang nhập học
Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2016
CHỦ NHIỆM LỚP
Nguyễn Quỳnh Nga
(0984.366.015)