Thông báo lịch học các lớp vb2 sư phạm mầm non – tiểu học (Ngày 02-03/07/2016)

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÁC LỚP VB2 SƯ PHẠM MẦM NON, TIỂU HỌC
(Ngày 02,03/07/2016)
I. LỚP SƯ PHẠM MẦM NON
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K4CTC3 Phát bằng tốt nghiệp 16/6/2016
Phát bằng tốt nghiệp 16/6/2016
2 K5CTC1 2/7/2016 P201B1 Thi HK3
3/7/2016 P201B1 Thi HK3
K5CTC2 2/7/2016 P304,305B1 Thi HK2
3/7/2016 P304,305B1 Thi HK2
II. LỚP SƯ PHẠM TIỂU HỌC
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K34CTC1 2/7/2016 Nghỉ ôn thi TN
3/7/2016 Nghỉ ôn thi TN
2 K34CTC2 2/7/2016 Nghỉ ôn thi TN
3/7/2016 Nghỉ ôn thi TN
3 K34CTC3 2/7/2016 P202B1 Thi HK2
3/7/2016 P202B1 Thi HK2
III. KHAI GIẢNG LỚP MỚI
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K6CTC1 2/7/2016 P102 A2 Thầy Đức Mỹ Thuật Đang nhập học
3/7/2016 P102 A2 Thầy Đức Mỹ Thuật Đang nhập học
2  K35CTC1 2/7/2016 P103 A2 Cô Thanh Tiếng việt 1 Đang nhập học
3/7/2016 P103 A2 Cô Thanh Tiếng việt 1 Đang nhập học
Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016
CHỦ NHIỆM LỚP
Nguyễn Quỳnh Nga
(0984.366.015)