LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP LỚP K4CTC3

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP LỚP K4CTC3

 

THỜI GIAN NGÀY HỌC GIÁO VIÊN MÔN ĐỊA ĐIỂM
7h30 – 11h30 Thứ Sáu

08/04/2016

Thầy Bình

ĐT: 0915263221

Chính trị Trường Cao đẳng TM – DL Hà Nội
7h30 – 11h30 Sáng Thứ Bảy

09/04/2016

Cô Thúy Hoàn

ĐT: 0942.009.933

Tâm lý trẻ em lứa tuổi mầm non
13h30 – 17h30 Chiều Thứ Bảy

09/04/2016

Cô Lan Phương

ĐT: 0946045099

Giáo dục học mầm non
7h30 – 11h30 Sáng Chủ nhật

10/04/2016

Thầy Hùng

ĐT: 0912.532.147

Toán và phương pháp hình thành biểu tưởng toán
13h30 – 17h30 Chiều Chủ nhật

10/04/2016

Cô Hương

ĐT: 0986.854.696

Phương pháp phát triển ngôn ngữ

 

T/L HIỆU TRƯỞNG

GĐ TTLK ĐÀO TẠO

 

 

 

 

Nguyễn Năng Lý