Lịch học – lịch thi – lịch trả bằng các lớp sư phạm mầm non, tiểu học ngày 31/12/2016

THÔNG BÁO LỊCH HỌC, LỊCH THI, LỊCH TRẢ BẰNG CÁC LỚP SƯ PHẠM MẦM NON, TIỂU HỌC
(Ngày 31/12/2016)
I. Lịch trả bằng tốt nghiệp
        Sinh viên Lớp K34CTC1,K34CTC2; K5CTC1 chưa nhận bằng tốt nghiệp sẽ nhận tại CS1 (Đại học thủ đô Hà Nội) vào các buổi chiều thứ 2, thứ 4 hàng tuần tại phòng Thanh tra – Pháp chế (khi đi mang theo CMTND hoặc giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh)
II. Lịch thi tốt nghiệp (dự kiến)
         Lớp K34CTC3, K5CTC2, K5CT1 thi ngày 14,15/01/2016
III. Lịch học các lớp
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K5CTC2 31/12/2016 P101A4 Cô Hương Kỹ năng giao tiếp
1/1/2017 NGHỈ NGHỈ NGHỈ
2 K6CT1 31/12/2016 P101A4 Cô Hương Kỹ năng giao tiếp
1/1/2017 NGHỈ NGHỈ NGHỈ
3 K6CTC1 31/12/2016 P201B1 Thầy Hùng Toán và PP hình thành biểu tượng toán Thi kết thúc học phần
1/1/2017 NGHỈ NGHỈ NGHỈ
4 K34CTC3 Ôn thi TN
Ôn thi TN
5 K35CTC1 31/12/2016 P103 A4 Cô Hoàn Giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học
1/1/2017 NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ
Hà Nội, ngày  20 tháng 12 năm 2016
CHỦ NHIỆM LỚP
Nguyễn Quỳnh Nga
(0984.366.015)