Lịch học – lịch thi – lịch trả bằng các lớp sư phạm mầm non – tiểu học ngày 07,08/01/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC, LỊCH THI, LỊCH TRẢ BẰNG CÁC LỚP SƯ PHẠM MẦM NON, TIỂU HỌC
(Ngày 07,-8/01/2017)
I. Lịch trả bằng tốt nghiệp
        Sinh viên Lớp K34CTC1,K34CTC2; K5CTC1 chưa nhận bằng tốt nghiệp sẽ nhận tại CS1 (Đại học thủ đô Hà Nội) vào các buổi chiều thứ 2, thứ 4 hàng tuần tại phòng Thanh tra – Pháp chế (khi đi mang theo CMTND hoặc giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh)
II. Lịch thi tốt nghiệp (dự kiến)
         Lớp K34CTC3, K5CTC2, K5CT1 thi ngày 14,15/01/2016
III. Lịch học các lớp
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Ghi chú
1 K5CTC2 7/1/2017 P503B1 Ôn thi TN
8/1/2018 P503B1 Ôn thi TN
2 K6CT1 7/1/2017 P504B1 Cô Tuyển Giáo dục thể chất 1
8/1/2018 P504B1 Cô Tuyển Giáo dục thể chất 1
3 K6CTC1 7/1/2017 P505B1 Cô Phượng PP cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
8/1/2018 P505B1 Cô Phượng PP cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
4 K34CTC3 Sáng 7/01/17 P201 B1 Cô Phương Ôn thi TN môn Toán: Tập hợp + số học
Chiều 7/01/17 P201 B1 Cô Phương Ôn thi TN môn PP dạy toán ở bậc Tiểu học
5 K35CTC1 7/1/2017 P506 B1 Cô Ngọc Thủ công và PP dạy học thủ công kỹ thuật
8/1/2018 P506 B1 Cô Ngọc Thủ công và PP dạy học thủ công kỹ thuật NGHỈ
Hà Nội, ngày  04 tháng 01 năm 2017
CHỦ NHIỆM LỚP
Nguyễn Quỳnh Nga
(0984.366.015)