Kỳ thi tốt nghiệp TCCN hệ chính quy ngành Sư phạm Mầm non – Lớp K4CTC3 ngày 23 – 24/04/2016

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2016

 

LỊCH THI

Kỳ thi tốt nghiệp TCCN hệ chính quy ngành Sư phạm Mầm non – Lớp K4CTC3

Kỳ thi ngày 23 – 24/04/2016

 

  1. Lịch thi :

 

Thứ – ngày Buổi thi Môn thi Thời gian Số phòng
Thứ Bảy

23/04/2016

Sáng Kiến thức nghiệp vụ 150 phút 02
Chiều Kiến thức chuyên ngành 150 phút 02
Chủ nhật

24/04/2016

Sáng Chính trị 150 phút 02

 

  1. Thời gian biểu:

 

Nội dung công việc Sáng Chiều Hiệu lệnh
Họp hội đồng coi thi 7h00 13h00
Gọi thí sinh vào phòng 7h20 13h20 3 hồi
Bóc đề và phát đề thi cho thí sinh 7h30 13h30 6 tiếng
Tính giờ làm bài 7h35 13h35 1 tiếng
Còn 15 phút làm bài 9h50 15h50 3 tiếng
Thu bài thi 10h05 16h05 1 hồi

 

III. Địa điểm thi : Trường Cao đẳng TM – DL Hà Nội.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

  

Đỗ Hồng Cường