Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho lớp K4CTC3 hệ vb2 trung cấp sư phạm mầm non

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

VĂN PHÒNG TUYỂN SINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                                                   THÔNG BÁO                                                 

V/v: Trả bằng tốt nghiệp

          Được sự uỷ quyền của trường Đại học Thủ đô Hà Nội, văn phòng tuyển sinh trường Cao đẳng công Thương Hà Nội (Địa điểm học trường Cao đẳng Thương Mại Du lịch Hà Nội); thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho lớp K4CTC3 hệ Văn Bằng 2 trung cấp sư phạm Mầm non như sau:

1. Địa điểm: Tại phòng thanh tra (tầng 3 khu nhà hiệu bộ)

Địa chỉ: Cơ sở 1 Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (số 98 – Dương Quảng Hàm – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội).

2.Thời gian:Vào Thứ 5 ngày 16 tháng 6 năm 2016 (trong giờ hành chính)

3. Thủ tục nhận Bằng tốt nghiệp :

– Sinh viên cần mang theo giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh bao gồm: Thẻ học sinh hoặc CMTND.

– Trường hợp lấy hộ phải mang theo giấy uỷ quyền có xác nhận của địa phương.

4. Trường hợp sinh viên không lấy được trong thời gian kể trên thì lấy tại:

Phòng Thanh tra  – cơ sở 1 trường Đại học Thủ đô Hà Nội (số 98 Dương Quảng Hàm – Cầu Giấy – Hà Nội) vào các buổi chiều thứ 2 hoặc chiều thứ 4 hàng tuần.

                                                                   Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2016

                                                                                      GVCN

                                                                              Nguyễn Quỳnh Nga